DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Refrigeració / Calefacció


Disseny de resistències elèctriques unitàries o agrupades en bateries usant fil vist o blindat per intercalar en conductes de calefacció i aire condicionat per tal de garantir el millor rendiment segons el cabal i temperatures inicials.

Ús de resistències elèctriques per radiadors, terra radiant, bombes de calor, climatitzadors, aerotermos, tovallolers elèctrics, cortines d'aire - amb o sense aletes, depenent de l'aplicació i la seva densitat de càrrega.

Refrigeració / Calefacció