DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Qualitat


Electricfor assegura en el seu procés de fabricació dels elements calefactors el manteniment dels estàndards de disseny aplicats. Per als nostres productes estandarditzats, es realitzen entre altres els següents controls sistemàtics.

Elements Classe I

Potència: +5 -10%
Rigidesa dielèctrica: 1250 V 1 min
Corrents de fuga: 0'75 mA / kW (màx 5 mA)
Dimensions: Generals segons IT15

Elements Classe IIPotència: +5 -10%
Rigidesa dielèctrica: 500 V - 1 min en el cas d'un aïllament principal sotmès a ús normal a una molt baixa tensió de seguretat
                                 
1000 V - 1 min per qualsevol altre aïllament principal
                                 
2750 V - 1 min per un aïllament suplementari
                                 
3750 V - 1 min per un aïllament reforçat

Corrents de fuga: 0'25 mA
Dimensions: Generals segons IT15

En els productes de fabricació especial es personalitzen des del disseny dels paràmetres de control segons les necessitats de cada ús.

En l'aplicació d'aquests capítols, aquelles mesures que la norma demana es realitzen a temperatura de règim. Electricfor realitza les mesures a la temperatura màxima admissible de cada producte. Cal tenir en compte que si no es realitza una suficient extracció de la calor de la resistència, aquesta pot arribar a sobrepassar la temperatura màxima i fondre's o deteriorar-se. Per assegurar que l'element, un cop muntat en l'aparell definitiu segueix complint CE, serà suficient per a mesurar les temperatures de la funda i el segellat en totes les condicions susceptibles de produir en l'aparell, tant en ús normal com en sobrecàrrega o ús anormal , i verificar que estan dins dels límits d'ús del producte. En particular pot ser crítica la possibilitat que la resistència funcioni sense producte a escalfar, com ara sense ventilació d'aire o sense estar submergida en aigua, segons l'aplicació. En cas necessari s'han de prendre mesures per evitar que la resistència funcioni en aquests circumstàncies i informar a l'usuari de les precaucions a prendre.