DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Normatives


Apliquem en el disseny i construcció dels nostres productes, les següents Directives Europees:
- Directiva 2006/95/CE "Seguretat en material elèctric"
- Directiva 89/336 CE "Compatibilitat electromagnètica"
- Directiva 2002/95 CE (ROHS) "Restriccions substàncies perilloses"
- Directiva 2002/96 CE (RAEE) "Residus d'aparells elèctrics"
- Directiva 94 / 9 CE "Aparells per a ús en atmosferes potencialment explosives"
- Directiva 97/23 CE "Equips a pressió"
- Directiva 1907/2006 CE (REACH) "Gestió de les substàncies químiques"
A petició dels nostres clients o per a aplicacions específiques, apliquem també altres normatives com ara:
- Sector ferroviari
- UL i CSA per al mercat americà i Canadenca
- GOST per al mercat Rus
- Etc