DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Embalatge / Envasament


Una màquina d'embalatge i envasat necessita, per la seva tipologia, un ampli ventall de formes i aplicacions (contacte, aire estàtic, aire circulant...). Per aquest motiu vam dissenyar la resistència elèctrica adequada a cada circumstància repartint la potència necessària en cada punt per a una homogeneïtzació de la temperatura eficaç.

Embalatge / Envasament
Embalatge / Envasament
Embalatge / Envasament
Embalatge / Envasament