DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Energia


Les resistències elèctriques de Electricfor aporten la calor necessària a instal·lacions de generació d'energia.
Es treballa principalment en 4 sectors relacionats amb les energies renovables com són:

Eòlica: Elements calefactors per al manteniment de l'oli en les multiplicadores, aerotermos elèctrics per l'interior de la gòndola
Termosolar: Equips d'escalfament per sals
Plantes cicle combinat: Equips d'escalfament de vapor i aigua
Biomassa: Elements calefactors per inici d'ignició

Energia