DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Indústria de la transformació


Dissenyem resistències per a aplicacions de transformació de materials com plàstic, alumini, fusta, etc. Exemples de resistències són cartutxos, abraçadores, planes rígides i conformar per al seu ús per contacte amb diferents perfils per a una òptima transferència de calor

Indústria de la transformació
Indústria de la transformació
Indústria de la transformació
Indústria de la transformació