DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Químic


Les resistències elèctriques aplicades al químic són apropiades per a l'escalfament i manteniment de la temperatura en diferents solucions i dissolucions. A més, s'utilitza el material i la densitat de càrrega apropiades perquè la resistència de la funda sigui més gran i l'eficàcia en l'escalfament millor.

En aquest grup trobem tres grups diferents de resistències elèctriques o equips calefactors:

-  Accessoris per a resistències d'immersió
-  Resistències d'immersió
-  Escalfadors de bidó

Químic