DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Valors Fonamentals


Darrere de tota empresa familiar hi ha sempre un sistema de valors que configuren l'essència de la companyia.

En el cas de Electricfor aquests Valors fonamentals són:

-RESPECTE
-COMPROMÍS
-CONSCIÈNCIA D'EQUIP