DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Politica Electricfor


Derivada de la nostra missió, la política de Electricfor va dirigida a:


Satisfer les expectatives dels nostres clients innovant, dissenyant, fabricant i comercialitzant en resistències elèctriques i complements. Donant solució a les seves necessitats i fent, si cal, projectes a mida. I tot això amb un bon equilibri preu-qualitat-termini.

Oferir al personal formació i mitjans perquè es pugui desenvolupar tant a nivell professional com humà, dins de les possibilitats de cadascú i les oportunitats dins de l'Empresa
Respectar el medi ambient oferint un producte no contaminant i fabricat amb un procés dins dels límits de la legislació vigent.

Per fer possible tot això, Electricfor aposta per:
Un bon nivell de qualificació de les persones que formen l'Empresa, al mateix temps que uns recursos tecnològics moderns i actuals, per garantir la màxima eficàcia en totes les fases del procés, des de la recepció de consultes i comandes fins al lliurament del material .

Un sistema de qualitat que, basat en la millora contínua i el seguiment i control dels processos, asseguri la satisfacció del client.
Un sistema de prevenció que garanteixi un entorn de treball segur i ergonòmic, on les persones es puguin sentir bé al seu lloc de treball
Un estil de direcció que, basant-se en els valors de l'Empresa, faci possible les metes esmentades anteriorment