DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Truca'ns al (0034) 935 860 045

Història


1917
El Sr Eduardo Forgas Guillamet s'associa amb el Sr Tenas i constitueixen la societat Tenas i Forgas, dedicant-se a la fabricació de petits electrodomèstics elèctrics, així com les resistències calefactores que incorporen.
Editen un petit catàleg-tarifa amb la marca Tenfor, datat el mes de juny de 1921. És molt curiós comprovar l'extensa gamma de productes que hi ha hagut donada l'època de la que parlem.

1936
Ja dissolta la societat, el Sr Forgas construeix motlles i matrius per a la fabricació d'aparells de perruqueria de senyores amb resistències i registra dues patents que seran la base per a la posterior marca Rizafor.

1938
Durant la guerra civil espanyola, el Sr Forgas, basant-se en els seus coneixements de peritatge industrial, continua les seves investigacions en el camp termoelèctric promocionant escalfadors instantanis d'aigua i altres artefactes amb les marques Rizafor i Electricfor.

1940
Es fabriquen les primeres resistències muntades a l'interior de tubs metàl.lics fins (coneguts en l'argot anglosaxó com "CALROD") per a diferents aplicacions.

1941
Presentació en el mes d'agost de la patent d'introducció 154.216, referent a "Procediments de fabricació de resistències elèctriques".

1942
Concessió d'aquesta patent en el mes d'octubre. Aquest mateix any es construeix en els tallers del carrer Wagner, Barcelona, un element calefactor de 150.000 W per a una caldera elèctrica. Fabricació primeres sèries dels primers escalfadors per radiadors i soldadors elèctrics, així com termòstats commutadors de precisió, termòstats de mercuri i contactors per a la regulació de calderes elèctriques.

1943
Eduardo Forgas Guillamet funda a Barcelona l'empresa E. Forgas per a la fabricació d'aparells calefactors.

1944
Fabricació dels primers escalfadors per vaixells, concretament per submarins.

1945-1958
Expansió de les instal.lacions originals a altres tallers de la zona alta de Barcelona, per tal d'augmentar la producció i millorar els processos de fabricació. Això permet l'especialització en la fabricació de resistències tubulars blindades de gran longitud, superant la cota de 6000 mm.

1959
L'any previ a la construcció de la primera fàbrica, i plena etapa de preparació del projecte, mor el Sr Eduardo Forgas Guillamet. Els seus fills Josep Maria, Pepita i Eduardo, ja partícips del negoci, prenen el relleu en la contínua investigació i millora del producte.

1960-1973
Posada en marxa (i progressiva adequació) de l'esmentada fàbrica al carrer Ríos Rosas, a Barcelona, amb una superfície de 900 m2. La contínua demanda de nous productes empeny a crear una oficina tècnica on es dissenyen i executen nous projectes. La competència de Electricfor es converteix en el seu principal clientela, passant a consumir grans quantitats d'elements rectes. S'aconsegueixen grans èxits en automatització pneumàtica per a aquest fi.
Fabricació de maquinària amb tecnologia pròpia per a augmentar la producció i millorar els acabats.

1974
Es formalitza la societat anònima Electricfor. Aquest mateix any es construeix una planta de producció i oficina de 1700 m2 a la localitat de Rubí, traslladant tota l'activitat a aquestes instal.lacions. Això permet ampliar la capacitat productiva, així com desenvolupar les tecnologies necessàries per iniciar i dur a terme nous processos industrials de major complexitat i envergadura. També es crea una gamma cada vegada més àmplia de productes en submontage o acabades per tal de donar una resposta cada vegada més àgil al mercat.

1977
Es sobrepassa la barrera dels 6.000 mm en la longitud de les resistències elèctriques tubulars blindades, produint elements que superen els 7.000 mm.

1978
Primera fabricació d'elements de Æ inferior a 6,35 mm. S'aconsegueixen proves de rigidesa dielèctrica superior a 8,5 mm.

1979
Electricfor compra l'empresa de resistències Rovira Rambla i gairebé tota la maquinària de Resistències Parallada i Resistències Itàlica (antiga Garza). Amb aquestes instal.lacions, un cop seleccionades les necessàries per a la seva planta, sorgeix la idea de participar en l'creació d'una empresa a Portugal.

1980
Ampliació de la fàbrica fins als 2.500 m2. Estandardització d'elements calefactors de titani i tefló.

1982
Ampliació de 450 m2 d'oficines. S'amplia el departament d'oficina tècnica i projectes. Separació dels departaments de vendes nacionals i exportació, passant a ser independents l'un de l'altre.


1983
Neix EESP a Portugal, amb el know-how i la tecnologia sota la supervisió de Electricfor.

1985
Fabricació de cartutxos calefactors de gran longitud, amb dos (monofàsics) i tres espirals (trifàsics).

1986
Ampliació d'fàbrica i oficines fins 3500 m2. Reestructuració logística i del circuit del flux de materials (flow charge), creant moll d'entrada de materials pesants, zona de descàrrega i zona de sortida de producte acabat.

1987
Creació d'un departament exclusiu per a la Gestió de la Qualitat i Laboratori de recerca, amb la conseqüent incorporació de nous equips de àgil tecnologia. S'incorporen en el programa de fabricació dos nous perfils de secció quadrada de mesura 6 i 9,5 mm.

1991
Després de l'anunci del proper retir del fundador de Electricfor SA, José María Forgas, es nomena director general de la societat a Eduardo Forgas Macia, el qual passa a presidir fins a l'actualitat l'actual consell d'administració format per José Queraltó, Eva Forgas i un auditor extern de la companyia.

1992
Celebració de 75 anys com dissenyadors i fabricants de resistències calefactores.

1996
Ampliació per ubicar l'actual laboratori, assegurament de Qualitat i instal.lacions per a R + D.

1997
Electricfor és certificada per LGAI segons el que disposa d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleix amb els requisits de la norma ISO 9002.

1999
Ampliació de les actuals instal.lacions per a la millora de diferents departaments com a oficina tècnica, màrqueting, producció i logística. Es construeixen tres plantes de 350 m2 per ubicar noves màquines de emplenat de gran longitud i producció, tres noves línies de tall de tub automàtiques i tres transfer amb diverses estacions de selecció ON - OFF d'operacions intermèdies amb controls selectors de qualitat en línia.

Celebració dels 25 anys com Electricfor, SAHistòria Eduardo Forgas fundador d'Electricfor
Història Instalacions a Rios Rosas 1945
Història Laboratori 1997
Història Planta actual