DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Laboratori


L'aplicació de resistències elèctriques en equips mèdics i aparells de laboratori és imprescindible per assolir temperatures òptimes en processos d'autoclaus, estufes, forns, banys, evaporadors, esterilitzadors, dessecadores, plaques d'escalfament de matrassos, etc.

El manteniment de la temperatura adequada amb un mínim de tolerància és imprescindible, de manera que el disseny de les resistències elèctriques per a l'escalfament i el seu control s'ha de fer a mesura per assegurar la seva total eficàcia.

Laboratori