DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Lubricació


L'aplicació de resistències elèctriques d'immersió en oli en sistemes de lubricació és necessària per al manteniment adequat de la temperatura del medi. D'aquesta manera es garanteix un òptim rendiment i conservació de les qualitats del fluid.

Les resistències elèctriques per a aquest propòsit poden ser fixes o intercanviables en funció de la necessitat de la instal·lació. Alguns exemples sobre la seva aplicació són: sistemes hidràulics, multiplicadores, motors, etc.

Lubricació