DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Gas i Petroli


L'ús d'escalfadors elèctrics amb resistències elèctriques blindades és d'aplicació en processos de regeneració de catalitzadors, evaporació de gasos, recuperació d'hidrocarburs, reducció i oxidació de l'hidrogen i altres gasos, escalfament de nitrogen i, en general, de refinament d'hidrocarburs.

A més, per fer-ho de forma reeixida, és necessari l'ús d'equips integrats tipus Skid que es dissenyen incorporant escalfadors de circulació i panells de control.

Gas i Petroli