DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Aplicacions / Naval Marina


En el sector naval, igual que en el ferroviari, la importància en el disseny de resistències elèctriques és essencial per al confort tant de passatgers com de treballadors. És per això que es treballa en conjunts calefactors per a les cabines de passatgers i les de personal naval.

Com en el sector ferroviari, el conjunt calefactor de resistències elèctriques destinades al sector naval es dissenya seguint els paràmetres preestablerts pel client i tenint en compte la normativa a seguir en el cas d'aquest sector.

Naval Marina