DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Diccionari

Definicions de termes comunament usats en calefacció i control de temperatura. La intenció d'aquest diccionari és presentar una breu aclariment destinada als usuaris no especialitzats que permetin una visió una mica més clara de l'extens món de la calefacció i el control de temperatura. Els termes usats en aquest diccionari estan definits d'acord amb la seva accepció més habitual en relació a les aplicacions de calefacció o control de temperatura. També s'inclouen termes usats habitualment en termodinàmica, sistemes tèrmics i energia tèrmica, així com alguna terminologia específica usada en els productes propis de Electricfor. Per a una definició més extensa dels termes referits vegeu llibres especialitzats en aquestes matèries.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z